0966 190708

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 2 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 2 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về số mũ và logarit. Các bài tập này là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia. Các câu hỏi…

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 4 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 4 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các phương trình có liên quan đến số phức. Các bài tập số phức là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia. Các…

Xem thêm