0966 190708

de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 4

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 4 (Lời giả chi tiết) Thời gian 120 phút Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 4 Đề thi thử môn văn I, ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Khi bị những người mình tin tưởng,…

Xem thêm
de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 3

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 3 (Có hướng dẫn giải chi tiết) Thời gian làm bài 120 phút Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 3 Đề thi thử môn văn THPT quốc gia phần 3. I, ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản sau đây và trả…

Xem thêm

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn – Phần 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn – Phần 2 Hôm nay hãy cùng Ôn thi đại học giải bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn – Phần 2 nhé Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn văn – Phần 2 – Đề 1 Đề thi thử THPT Quốc gia…

Xem thêm