0966 190708

phong-cach-ngon-ngu-khoa-hoc

Soạn văn 12 – Phong cách ngôn ngữ khoa học – Tuần 5

Soạn văn 12 – Phong cách ngôn ngữ khoa học – Tuần 5 Soạn văn 12 – Phong cách ngôn ngữ khoa học – Câu 1 Đề bài: Bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX  là một văn bản khoa học. Hãy nhận xét về…

Xem thêm
do-xtoi-ep-xki

Soạn văn 12 – Đô Xtôi Ép Xki (đọc thêm) – Tuần 4

Soạn văn 12 Đô – Xtôi – Ép -Xki (đọc thêm). Hiệu quả của lối cấu trúc những hình ảnh trái ngược khi thể hiện chân dung của Đô-xtôi-ép-ki? Soạn văn 12 – Đô Xtôi Ép Xki – Câu 1 Đề bài: Theo anh, chị, ở đây, Đô-txoi-ép-xki là một con người có những nét…

Xem thêm