0966 190708

may-y-nghi-ve-tho

Soạn văn 12 – Mấy ý nghĩ về thơ (đọc thêm) – Tuân 4

Soạn bài đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi. Những yếu tố đặc trưng khác của thơ (hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc, cái thực…) đã được Nguyễn Đình Thi đề cập ra sao? Soạn văn 12 – Mấy ý nghĩ về thơ – Câu 1 Đề bài: Nguyễn Đình Thi lí…

Xem thêm