0966 190708

IELTS Writing Task 1: Line graph

Đối với dạng line graph trong phần thi IELTS Writing task 1, đề bài có thể yêu cầu mô tả  sự thay đổi theo thời gian (changes), do đó để làm tốt dạng bài này bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ mô tả xu hướng cho sự thay đổi theo đề bài (language of change) và những cấu trúc câu phổ biến theo đúng dạng mô tả đồ thị trong phần thi này.

Đối với dạng bài mô tả về xu hướng (sự thay đổi – Changes): bạn nên mô tả những sự thay đổi chính bằng việc kết hợp sự so sánh các mốc thời gian với nhau (sử dụng dạng so sánh của tính từ và trạng từ).

Xu hướng là sự thay đổi hay sự chuyển động theo một hướng nhất định. Có ba xu hướng cơ bản như sau: Tăng (upward), Giảm (downward), Không đổi (Remain). Bảng sau sẽ chỉ ra các xu hướng trong line graph một cách rõ ràng và đa dạng:

cách làm ielts writing task 1 line graph

Hướng dẫn cách mở bài trong mô tả Line graph:

StartingPresentation TypeVerbDescription
The given / The supplied / The presented / The showed / The provideddiagram / table / figure / illustration / graph / figure / chart / flow chart / picture/ presentation/ pie chart / bar graph/ line graph / table data/ data / informationshows / represents / depicts / illustrates / presents/ gives / provides / describes / compares/ shows / figures / gives data on / gives information on/ presents information about/ shows data aboutthe comparison of ….
the differences ….
the number of ….
information on ….
data on ….
the proportion of….
the amount of ….
information on….

Các bạn có thể kết hợp các từ trong 4 cột ở bảng trên để tạo thành câu mở đầu cho đoạn văn của bạn dựa vào đề bài đã cho.

Một số từ vựng đặc biệt trong mô tả Line graph:

The graph shows / indicates / depicts / illustrates

From the graph it is clear that

It can be seen from the graph

As can be seen from the graph,

As is shown / illustrated by the graph,
Ví dụ: The graph shows the percentage of children using supplements in a place over a year.

Mô tả về thời gian:

over the next… / for the following… (for the following two months… over the next six months…)
from … to / between … and (from June to August… between June and August…)
during (during the first three months…)

Thêm một điều nữa, là khi thi sẽ có thể có rất nhiều line, nên bạn cần nhìn chú thích một cách rõ ràng và cẩn thận để tránh bị nhầm các line với nhau nhé.

Flat World chúc các bạn sẽ đạt được điểm số thật cao trong bài thi IELTS nhé!

Mọi thông tin chi tiết về tư vấn du học và đào tạo IELTS tại Hà Nội, liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD
Địa chỉ: Biệt thự 31/32 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0919901636 (cô Trang)
Email: fmeducation@fmgroup.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hocieltstoanvietnam/

Bài Viết Liên Quan